Alla helgons dag firar vi för att vörda de som har avlidit. Trots namnet på dagen firar vi även de som inte är helgonförklarade. Det är en tid att minnas, att sakna och att hedra alla som inte finns med oss idag. Söndagen efter alla helgons dag kallas alla själars dag och kyrkorna anordnar minnesgudstjänster med bön, stillhet och ljuständning. Alla som har mist någon under året inbjuds att närvara. Sedan att vörda helgon uppstod tidigt i kristendomen och många helgon fick sina egna dagar i almanackan. Däremot behövdes en samlingsdag för alla helgon av mindre betydelse som inte fick plats i almanackan. Allahelgonaafton blev denna samlingsdag.