Allhelgonakyrkan som ligger på Södermalm i centrala Stockholm tillhör Katarina församling. Kyrkan är belägen vid Helgalunden som ligger nära Skanstull.

 

Kyrkan började byggdes
Allhelgonakyrkan, en brun träkyrka, började byggas år 1917. Platsen hade Stockholm stad upplåtit just för ett kyrkobygge några år tidigare. Det var Sällskapet för främjande av kyrklig själavård som tillsammans med prästen Viktor Södergren som tog initiativ till att kyrkan kom att byggas. Anledning till detta var att de ansåg att det saknades en kyrka i den här trakten. Så kom det sig att de startade en insamling med ändamålet att bygga en mindre kyrka.

 

Arkitekt
Allhelgonakyrkan kom att ritas av arkitekten Joel Norborg. Han hade hämtat inspiration från 1700-talets svenska landsortskyrkor. Tanken var att kyrkan skulle ersättas av en permanent stenkyrka efter ett tiotal år. Som väl är står den kvar i sin prakt än i denna dag, trots att den var byggd i trä och endast var avsedd som ett provisorium.

 

Invigning i april 1918
Dåvarande ärkebiskop Nathan Söderblom invigde den nya kyrkan den 28 april 1918. Det var också dennes som namngav kyrkan.Allhelgonakyrkan 2

 

Ägare och ägarbytena
Från allra första början var det Sällskapet för främjande av kyrklig själavård som var ägare till kyrkan. Katarina församling fick tillgång till kyrkan hyresfritt mot att den stod för driftskostnaderna. År 1929 avböjde församlingen sällskapets erbjudande om att ge församlingen kyrkan i gåva. Inte nog med att församlingen tackade nej till gåvan man upphävde också åtagandet att stå för driftkostnaderna vid den här tiden.

 

Möjlig stängning och rivning
Föreningen Allhelgonakyrkans vänner bildades år 1930 då man befarade att kyrkan skulle behöva stängas och kanske rivas till och med. Föreningen Allhelgonakyrkans vänner kom att stå för kyrkans driftskostnader under många år. Sällskapet för främjande av kyrklig själavård  skänkte kyrkan i gåva till Föreningen Allhelgonakyrkans vänner år 1958. År 1972 överlämnades kyrkan i form av en gåva till Svenska kyrkan och närmare bestämt till Katarina församling.

 

Kyrkobyggnaden
Allhelgonakyrkan är en brun träkyrka med ett långhus som har en korutbyggnad på den södra sidan samt ett kvadratiskt torn klätt med koppar krönt av ett kors. I kyrkan finns två orglar, en i koret och en på läktaren.